• OTEVÍRACÍ DOBA
    Čtvrtek od 17:00 - 19:00
    Každý poslední čtvrtek v měsíci od 16:00 - 18:00

Domů

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

Místní knihovna Lubná je umístěna v prvním patře budovy Obecního úřadu. Do roku 2002 byla Místní knihovna Lubná pobočkou Knihovny Kroměřížska. K 1. červenci 2002 byla činnost knihovny a knižní fond převeden do pravomoci obce. Knihovně Kroměřížska zůstalo metodické vedení a obohacování knihovny o výměnný fond. V knihovně se nachází přibližně 2000 knih pro děti a dospělé. Knihovna je otevřena jednou týdně po dobu dvou hodin. Na podzim 2014 prošla knihovna rekonstrukcí. Knihovna byla rozšířena o jednu místnost a vytvořilo se tak oddělení pro dospělé a oddělení pro děti.